Serwisant kasy fiskalnej

Każdy kto zakupił kasę fiskalną musi oddawać ją co jakiś czas do serwisu. Obowiązek serwisowania takiej kasy ciąży na firmie, która dokonała jej sprzedaży.

Początkowo serwisu dilerskiego właściciel nowej kasy żądać może w ramach gwarancji na nowo nabytą kasę, zaś po pewnym czasie odpłatnie (w ramach serwisu pogwarancyjnego). Wybranie firmy w której kupujemy kasę fiskalną jest ściśle związane z wybraniem firmy będącej stałym serwisantem kasy.

Serwisant ten po zakupie dokonuje fiskalizacji kasy oraz dokonuje specjalnego wpisu w Książce Kasy Rejestrującej. Wpis ten jednocześnie oznacza, iż żaden inny serwisant nie może dokonywać napraw kasy, ani zdejmować z niej plomb, bowiem tylko ów pierwszy może dokonywać wskazanych czynności.

To właśnie ten serwisant będzie odpowiadał przed Urzędem Skarbowym za funkcjonowanie danej kasy fiskalnej w sposób prawidłowy w czasie rejestrowania obrotu. To na jego barkach spoczywa obowiązek dokonywania napraw oraz serwisowanie.

Co zrobić w przypadku, gdy dany serwisant źle wywiązuje się ze swoich obowiązków lub też kiedy zawiesił swoją działalność? Serwisant firmy może zostać zmieniony, jednak zgodę na to wyrazić musi producent lub też importer danego urządzenia.