Morfina jako przełomowy lek uśmierzający ból

Morfina powstała na początku XIX wieku, kiedy to po raz pierwszy udało się ją wyodrębnić z opium, lecz mimo to cały czas pozostaje ona popularnym lekiem, który zwalcza ból. Morfina ma oczywiście także inne zastosowanie, gdyż stwierdzono, że ma działanie m.in. narkotyczne czy depresyjne, a jej stałe używanie może doprowadzić do uzależnienia, co z kolei może skutkować m.

in. zapadnięciem w śpiączkę. W medycynie morfina stosowana jest cały czas jako lek przeciwbólowy, szczególnie przy wielu chorobach nowotworowych, ale również przy niektórych zabiegach operacyjnych, zachowując oczywiście wszystkie procedury, dzięki którym nie ma żadnego ryzyka dla zdrowia pacjenta – nic więc dziwnego, że wciąż jest stosowana tak często. Co ciekawe, późniejsze badania nad morfiną i chęć stworzenia jej odmiany, która nie będzie uzależnienia, doprowadziły do powstania heroiny, która okazuje się być nawet silniejszym lekiem przeciwbólowym, lecz przy okazji również bardzo groźnym narkotykiem.