Etapy produkcji poligraficznej.

https://koparki.pl/plyny-i-oleje/ kruszarki producent

Wiele osób nie do końca wie, czym tak w zasadzie jest poligrafia. Dobrym skojarzeniem jest jednak, aby utożsamiać ją z drukiem – poligrafia to bowiem swego rodzaju dziedzina techniki, która zajmuje się wytwarzaniem oraz powielaniem druków, jak również obróbką różnego rodzaju wyrobów poligraficznych. Można bardzo łatwo z tego wywnioskować, że w zakładzie poligraficznym możemy z łatwością coś wydrukować – może być to wizytówka, spersonalizowany kalendarz, a nawet książka lub czasopismo. Nic więc dziwnego, że rynek poligraficzny w Polsce ma się bardzo dobrze i według różnych raportów jest jednym z największym i najlepiej rozwijających się tego typu sektorów w całej Europie. Choćby z tego powodu warto jest wiedzieć o poligrafii nieco więcej, wliczając to także etapy produkcji poligraficznej.

Wiele zależy oczywiście od tego, jaką technikę druku wykorzystujemy w naszym zakładzie poligraficznym. Sam rozwój technik poligraficznych sprawił jednak, że konieczne stało się uściślenie wykorzystywanej terminologii poligraficznej. Dzięki temu, na podstawie normy ISO 12637, możemy zobrazować to, jak wygląda etap produkcyjny, dzieląc go na trzy etapy:

  • prepress,
  • press,
  • postpress.

Łatwizna – mogłoby się zdawać. Ale każdy etap ma również podetapy, które to dopiero pokażą nam, na czym tak właściwie one polegają.

I tak, zacznijmy od samego początku – jak wygląda etap prepress? Niezależnie od tego, czy mowa o technologii analogowej, czy też o cyfrowej, w tym pierwszym etapie mamy kolejno przygotowanie, montaż obrazu oraz wykonanie formy drukowej. Odpowiednia technologia wpływa w zasadzie tylko na ostatnią czynność. Jak się bowiem okazuje, w technologii analogowej wykonanie formy drukowej może być mechaniczne, fotochemiczne, bądź też w ramach elektronicznego grawerowania. Z kolei w technologii cyfrowej może być to na przykład technika CtF (Computer to Film) lub CtP (Computer to Plate).

Jak wyglądają etapy produkcji poligraficznej?

Kolejny etap – press – to po prostu drukowanie.

Zgodnie z normą ISO 12637, możemy wyróżnić tutaj drukowanie bezfarbooe, bezformowe bądź też z formą. W zależności od konkretnego rodzaju drukowania mamy też odpowiednią technikę. I tak, drukowanie bezfarbowe to może być drukowanie elektrochemiczne, fotochemiczne lub termochemiczne. Drukowanie bezformowe z kolei może przebiegać w ramach druku cyfrowego, drukowania termotransferowego, bądź też tzw. ink-jet (drukowanie ciągłe).

Pozostaje jeszcze drukowanie z formą, gdzie rozróżniamy drukowanie wypukłe, wklęsłe oraz płaskie. Ostatni etap, czyli postpress, związany jest już ściśle z obróbką introligatorską, czyli wykańczaniem oraz oprawianiem (lub bindowaniem) druków. Do tego potrzebować będziemy jednak innych maszyn i sprzętów niż te, które wykorzystywaliśmy w poprzednich etapach produkcji poligraficznej. W niektórych sytuacjach możemy mieć również do czynienia z tak zwanym uszlachetnianiem druków. Do etapu postpress zaliczamy także spedycję, czyli organizację przewozu wyrobów i towaru.

maszyny poligraficzne